Redakcja

Prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), członek redakcji; dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Warszawa, Instytut Historii PAN), zastępca redaktora naczelnego; dr Paweł Libera (Warszawa, Instytut Historii PAN), sekretarz redakcji; prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Łódź, Uniwersytet Łódzki), członek redakcji; prof. dr hab. Jacek Tebinka (Gdańsk, Uniwersytet Gdański), członek redakcji; prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Warszawa, Instytut Historii PAN), redaktor naczelny