Dzieje Najnowsze, Rocznik LIV, r. 2022, 2

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Mateusz Nowikiewicz – Nowa Administracja na rubieży cesarstwa – reformy wojskowe w chińskiej prowincji Yunnan w latach 1901–1911

p007 0 00 01Jan Skórzyński – U genezy Estado Novo. Przemiany polityczne i ustrojowe Portugalii w pierwszej połowie XX wieku

 

p007 0 00 01Robert Kuśnierz – Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego na rzecz Kościoła katolickiego w latach 1935–1937 – na podstawie materiałów z inwigilacji jego osoby przez sowiecki kontrwywiad


p007 0 00 01Marek Rodzik – Przed gwarancjami. Próby oddziaływania politycznego Wielkiej Brytanii na Polskę. Od kryzysu sudeckiego do marca 1939 r.
 

p007 0 00 01Przemysław Różański – Zagłada Żydów w Polsce w dokumentach Departamentu Stanu USA w latach 1940–1943


p007 0 00 01Jacek Wołoszyn – Konspiracyjne organizacje młodzieżowe jako forma opozycji politycznej w systemie monocentrycznym – próba interpretacji
 

p007 0 00 01Kamila Kamińska-Chełminiak – Działalność aparatu cenzury z perspektywy lokalnej jako przyczynek do badań nad stalinizmem w Polsce


p007 0 00 01Piotr Biliński – Profesor Adam Vetulani na celowniku krakowskiej bezpieki
 

p007 0 00 01Jakub Polit – Douglas MacArthur w historiografi i USA


 

p007 0 00 01Paweł Bielicki – Stanowisko Federacji Rosyjskiej wobec paktu Ribbentrop-Mołotow za rządów Władimira Putina

 

Materiały 

p007 0 00 01Beata Szubtarska – Na pomoc walczącej Warszawie. Zabiegi dyplomatyczne władz RP na obczyźnie w 1944 r.


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński – „Jeden z najtwardszych orzechów do zgryzienia”

 


Recenzje

p007 0 00 01Grzegorz Zackiewicz, Między władzą a społeczeństwem. Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych 1937–1939 – Piotr Cichoracki

 

p007 0 00 01Hubert Seńczyszyn, Generał dywizji Bronisław Prugar-Ketling. Biografia wojskowaDariusz Fabisz

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza