Dzieje Najnowsze, Rocznik LII, r. 2020, 2

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Marek Jakubiak – Jan Czochralski – pionier światowej elektroniki i inżynierii materiałowej

p007 0 00 01Robert Majzner – Kulisy mianowania oraz odwołania płk. SG Pawła Aleksandrowicza ze stanowiska attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Tokio

 

p007 0 00 01Robert Kuśnierz – „Dobrze jest już wtedy, gdy nie jest bardzo źle”…, czyli o sytuacji wsi ukraińskiej po Wielkim Głodzie


p007 0 00 01Stanisław Żerko – Niemcy wobec Włoch w pierwszej fazie II wojny światowej (wrzesień 1939 – czerwiec 1940 r.)
 

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza – Mąż stanu polskiej emigracji. Władysław Anders w latach 1945–1970


p007 0 00 01Anna Maria Adamus – Listy i korespondencja do władz jako źródło do badań dziejów PRL
 

p007 0 00 01Radosław Domke – Obraz intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968–1990 

 

p007 0 00 01Paweł Malendowicz – Odrodzenie i kształtowanie się ruchu anarchistycznego w Polsce od lat osiemdziesiątych XX w.  

 

p007 0 00 01 Grzegorz Misiura – Kształcenie organistów do 1992 r. w wybranych polskich diecezjach

 

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Przemysław Waingertner – O pożytkach płynących z lektury publicystyki politycznej. Refleksje na marginesie najnowszego wyboru pism Ignacego Matuszewskiego

 

p007 0 00 01Krzysztof Brzechczyn – Wokół polityki pamięci i sprawiedliwości okresu przejściowego w krajach Europy Wschodniej

 

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński – Warianty biografii Zbigniewa Herberta (1924–1998)

 


 

Recenzje

p007 0 00 01Andrzej Krzak, Wojny bałkańskie 1912–1913 – Dariusz Faszcza

 

p007 0 00 01 John J. Mearsheimer, Tragizm polityki mocarstw – Jakub Polit

 

p007 0 00 01Oleh Razyhrayev, Policja Państwowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym – Mateusz Rodak

 

In memoriam

p007 0 00 01Marek Kazimierz Kamiński (1948–2020) – Sebastian Pilarski

  

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza